Jäsenpolku – kokemusmatka jäsenen kengissä

Jokainen järjestö ja yhdistys on syntynyt tunnistettuun tarpeeseen. Toimintaa käynnistäessä on sen merkityksellisyys koettu tärkeäksi jäsenten ja usein myös ympäröivän yhteiskunnan kannalta.

Jäsenpolku on jäsenen kulkema polku, joka alkaa jo ennen liittymistä ja joskus päättyy eroon järjestöstä tai yhdistyksestä.

Maailma muuttuu ympärillämme ja elämme yhä sirpaloituneemmassa ympäristössä. Yksilöiden huomiosta kilpaillaan useiden eri tahojen toimesta. Siksi järjestöille ja yhdistyksille tulee entistä tärkeämmäksi tuntea jäsenyyden eri vaiheissa jäsentensä arvostukset ja odotukset sekä tarjottujen palvelujen toimivuus ja merkitys.

Jäsenpysyvyyden ja uusien jäsenten saamiseksi on tärkeää tunnistaa jäsenpolun tekijät ja vaikutukset jäsenen kokemusten näkökulmasta. Luodaan parempaa jäsenkokemusta.

PAREMPAA JÄSENKOKEMUSTA 

Kaikki lähtee jäsenistä. Mitä paremmin järjestö tuntee jäsenensä, sitä paremmin se voi ohjata ja kehittää toimintaansa oikeaan suuntaan. Me haastamme nykyiset jäsentyytyväisyyskyselyt ja tarjoamme tilalle todellisen kokemuksen mittaamista.

ONKO TEILLÄ JÄSENPOLKU KUNNOSSA?

Jäsenkokemuskartoituksen avulla pääsemme syvemmälle jäsenen maailmaan ja pyrimme löytämään kokemuksen kautta mahdollisimman oikeanlaisen jäsenpolun. Kuljemme jäsenen kengissä omien palveluiden läpi, jotta toimintaa on mahdollista kehittää yhä jäsenystävällisemmäksi.

 • KULJE JÄSENEN KENGISSÄ

  Kulje omien palveluiden läpi

 • KYSY JA KUUNTELE

  Kysy jäseniltä kokemuksesta ja kuuntele säännöllisesti

 • YMMÄRRÄ

  Ymmärryksen kautta parempaa jäsenkokemusta

 • KEHITÄ

  Kehitä jäsenien kanssa yhdessä

01. AITO JÄSENKOKEMUS

 • Auttaa tunnistamaan mitkä ovat jäsenten odotukset nyt ja tulevaisuudessa
 • Kertoo mitä jäsenet ajattelevat jäsenyydestä ja mikä jäsenyyden merkitys on
 • Mittaa jäsenten sitoutuneisuutta ja kokemusta

02. TOTEUTUS

 • Toteutetaan anonyymisti verkkokyselynä
 • Vastaaminen on helppoa

03. RAPORTTI

 • Raportista selviää, miten henkilöstön näkemys voi poiketa todellisesta jäsenkokemuksesta
 • Raportin avulla pystyt helposti määrittelemään kehityskohteita

04. HYÖDYT

 • Keino tunnistaa oikeat jäsenpalvelut
 • Keino kehittää asioita sisäisesti ja ulkoisesti
 • Uusien jäsenten hankkiminen
 • Vanhojen jäsenten pysyvyys

Kysy lisää

 • Henna Peltola
  Henna Peltola JÄRJESTÖPALVELUT, PARTNER

  050 529 3026

  Kehitysprojektit järjestökentässä. Asiakaskokemus. Yritysyhteistyö ja varainhankinta. Palvelukehitys ja palvelumuotoilu. Projektijohtaminen ja tapahtumatuotannot. Työnohjaus.

 • Jaana Lehtonen
  Jaana Lehtonen LAATU- JA ASIAKASKOKEMUS

  050 595 2881

  Toiminnan, prosessien ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Laadunhallinta (mm. ISO 9001:2015, Excellence Finland). Mittaaminen ja seuranta jatkuvan parantamisen perustana. Ulkoistettu laatupäällikkö ja projektipäällikkö.

 • Anu Turkia
  Anu Turkia TOIMITUSJOHTAJA, Founding Partner

  050 550 5197

  Järjestöpalvelut. Myynti ja markkinointi. Myynnin ja markkinoinnin toimintojen operatiivinen ohjaaminen ja kehittäminen.

Tiedätkö jo mitä tarvitset? Meille voi aina soittaa tai jättää yhteydenottopyynnön.

Hae sivustolta